ul. Reymonta 11, 30-059 Kraków, Polska
+48 12 37 81 100
Rezerwuj
COVID-19

W naszym hotelu przestrzegane są wytyczne dla funkcjonowania hoteli w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS z 28.04.2020 r.

Zapewniamy bezpieczeństwo w obiekcie poprzez:

 1. Umieszczenie na terenie hotelu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości: przy wejściu na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.
 2. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 3. Monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 4. Ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji.
 5. Bieżące dezynfekowanie ogólnych toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 6. Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.
 7. Dokładne sprzątnięcie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia
 8. Wyposażenie personelu sprzątającego w jednorazowej maseczki i rękawiczki
 9. Zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach
 10. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 11. Umieszczenie w recepcji hotelu oraz korytarzach budynku potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.